ABOUT

OVER
MARJAN

Groepen begeleiden en groepen leren participeren is de sterkste kwaliteit van Marjan Blokland. Ze staat meer dan 25 jaar tussen groepen: jongeren, vrijwilligers, senioren, mensen in armoede, groepen met diverse etniciteit. Ook groepen met vertegenwoordigers van non profit organisaties, ambtenaren en politici.  Als antropoloog heeft ze onderzoek gedaan bij vluchtelingen. Ze vindt het fantastisch om mensen bijeen te brengen en om samen in dialoog te gaan,  over grenzen heen, over culturen heen.​

Marjan Blokland is van opleiding antropoloog, creatief agoog en sociaal-cultureel werker. Binnenkort vervolmaakt zij de opleiding Corporate Antropologie bij de Academie voor organisatiecultuur in Nederland.

Ze is ben een adept van de Deep Democracy methode. Met deze methode kom je in groepen tot meer motivatie en krachtige besluiten.

In haar loopbaan als ambtenaar welzijnszaken en daarna als sociaal-cultureel werker heeft ze steeds haar hart gevolgd. Geen hoogdravende management theorieën en statistieken voor haar, maar wel iets organiseren van onderuit. Samen met en voor mensen. De stem geven aan al wie die stem veel te weinig krijgt. Een tikkeltje tegendraads misschien, maar altijd vanuit zoveel mogelijk begrip van belangen en het wettelijk kader.

De democratische dialoog tussen burgers en overheid ligt haar na aan het hart. Burgers hebben een verantwoordelijkheid om zelf mee te timmeren aan de leefbaarheid van de samenleving. Vertegenwoordigers hebben de opdracht om de uitoefening van de macht te toetsen aan het woord van de burger. Vandaag komt daar een heel belangrijke partner bij: de bedrijven.

 

Heel haar loopbaan werkte ze met en voor groepen: jongeren, vrijwilligers, senioren, mensen in armoede, ouders van kinderen en jongeren en minderheidsgroepen. Daarnaast was ze steeds brugfiguur tussen groepen en vertegenwoordigers van organisaties, scholen, ambtenaren en politici om meer aansluiting bij elkaar te vinden.

Voor haar studie antropologie voerde ze onderzoek naar de leefwereld van vluchtelingen. Ze ontwikkelde een methode om de levensverhalen van de vluchtelingen vertelbaar te maken.

Marjan zag ook de jungle in Calais. Hoewel de persoonlijke indruk van een westerling in het niets vervaagt in vergelijking met de stempel die oorlog en ontheemding op mensenlevens zet, heeft het aanschouwen van de situaties in vluchtelingenkampen toch een diepe indruk nagelaten. Anthros wil daarom ook altijd de kant van die mensen laten zien die het minste gehoord worden.

 

Voor haar werk bij volkshogeschool Vormingplus Antwerpen staat ze nog dagelijks tussen etnisch diverse groepen in Antwerpen. Moeders, vaders, vrijwilligers, teams… ze vindt het fantastisch om mensen bijeen te brengen om samen in dialoog te gaan. Over grenzen heen, over culturen heen, over posities en rangen heen. Want als we dingen willen veranderen, als we dingen willen gedaan krijgen, dan moeten we het samen doen.
Met het nieuw bedrijfje Anthros begint een nieuw verhaal.  Omdat ANDERS normaal is. Omdat Mens zijn Anders zijn is. Omdat het anders kan, samen. Anthros begint aan een verhaal. Een verhaal over anders samenwerken in groepen, in teams, in organisaties.

//////////////////

Marjan Blokland
Napoleon Bohynstraat 17
9190 Stekene

Tel: 0486 68 16 45

CONTACT-

Share This