MISSIE

MISSIE
ANTHROS

Anthros staat voor verandering en innovatie. Ja het is nieuw, omdat er afstand gedaan wordt van oeverloos palaveren in groepen. Er wordt daadwerkelijk gestemd en concreet doorgepakt naar uitvoering van plannen.

Ja het is ook oude wijn in nieuwe zakken, omdat alles wat goed is van management, beleid maken, sociaal-cultureel werk, burgerparticipatie, participatief leiderschap en zelfsturing er een plaats in krijgt.

Het wordt aantrekkelijk en vibrerend omdat er gewerkt wordt met oude culturele gebruiken in verre stammen. Je team wordt een corporate tribe.

Er ontstaat verbinding tussen oud en nieuw, tussen jong en oud, tussen burgers uit alle culturen, overheid en organisaties.

Organisatiecultuur—

Een bedrijf of organisatie heeft ook een cultuur. Het is een groep mensen die zich organiseert: wie heeft de leiding, hoe lopen de allianties, welke afspraken worden er gemaakt, hoe verloopt het samenwerken op de werkvloer? Hoe is de dienstverlening aangepast aan de klant/cliënt?

Een antropoloog probeert altijd zoveel mogelijk te begrijpen van de mensen die in een cultuur of in een organisatie zitten. Wat is hun verhaal? Hoe geven mensen betekenis aan dingen? Hoe kijken ze naar de werkelijkheid, kortom: waarom doen ze wat ze doen?

Ik wil graag bij organisaties veldwerk doen. De bedoeling is dat ik een periode in een team kan meedraaien op de werkvloer.
Mijn observaties zijn bedoeld voor een etnografie of antropologisch verslag. Een consultant, een teamleider of leidinggevende kunnen aan de slag met mijn advies als ze in het bedrijf aanpassingen willen doen.

Mijn werkervaring ligt voornamelijk bij openbare diensten en de social profit. Maar een antropoloog kijkt graag over het muurtje. Bedrijven die investeren in participatie van medewerkers, kunnen op mij ook een beroep doen.

Deep democracy—

Iedereen herkent het wel: in de vergadering wordt snel een besluit genomen en nadien komen deelnemers elkaar tegen op de parking of aan het koffie automaat. Spontaan ontstaan er reacties, wat heel normaal is. Maar het is minder gezond voor je team of je organisaties als daar vanalles komt bovendrijven wat niet in de vergadering is gezegd. Dan krijg je roddels, weerstand, tegenwerking.

Hoe krijg je nu een draagvlak voor een beter besluit? Hoe kan je sterker en beter gaan samenwerken?

Deep Democracy wil de “onderstroom van roddels, weerstanden, afhaken, burn-out en sabotage” in slecht werkende organisaties en groepen vermijden door de dingen die onbewust leven in groepen expliciet te maken.

Een leidinggevende heeft een stevig kader nodig om resultaten te halen en de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Tegelijkertijd wil je aan de medewerkers zoveel mogelijk ruimte geven om mee invulling te geven aan de organisatie.
Met de technieken van Deep Democracy kan je tot duidelijke beslissingen komen en tegelijk een sterke  verbondenheid creëren tussen je medewerkers.

Je komt tot gedragen beslissingen omdat er rekening wordt gehouden met de wijsheid van de minderheid.

Deep democracy staat voor het toevoegen van de wijsheid van de minderheid aan de stem van de meerderheid.
Alweer een nieuwe methode? Is dit geen oude wijn in nieuwe zakken? Misschien… maar het werkt wel. Daar geraken over heel de wereld steeds meer mensen van overtuigd.

Deep democracy is een krachtige methode om tot gedragen beslissingen te komen in een organisatie.

Het is ook een filosofie. Er ontstaat meer openheid in je team door de toepassing van Deep Democracy.

Participatief en inclusief leiderschap, positieve communicatie, actief luisteren, de WIJSHEID van de minderheid, een open organisatiecultuur, omgaan met verschillen, de tegenstellingen in de groep….. voor organisaties die hiermee willen werken, is het een handige toolkit.

Als er in een beslissing van de meerderheid geen rekening gehouden wordt met de minderheid, gaat de wijsheid van de minderheid verloren. Ongeacht in welke cultuur. Zodra een minderheidswijsheid over het hoofd wordt gezien, of  genegeerd, of onderdrukt, heeft dit impact op de veiligheid in de groep en de algehele groepsdynamiek.

Je kan de kwaliteit van je beslissingen in het team verbeteren en een sfeer creëren waarin co-creatie mogelijk is. Via Deep Democracy verhoogt de bereidheid van de medewerkers tot samenwerking.

Deep democracy kan toegepast worden in organisaties, in bedrijven, in groepen, in teams, zelf in scholen, het is multi-inzetbaar. Het is ontwikkeld in Zuid-Afrika, waar blank en zwart na het apartheidsregime moesten leren samenwerken in bedrijven.

Het vindt overal in de wereld ingang. In Nederland wordt het al wijd verspreid in profit en non-profit. In Australië is een hele school ermee aan de slag gegaan, in de organisatie én in de klassen.

Meer info vind je op

 

Normaal is anders—

De samenleving wordt steeds meer gepolariseerd. Wij versus zij. Er worden muren gebouwd tussen wie hier is en wie daar is. Maar tot wat leidt dit in je team, je organisatie of in de samenleving? Anthros wil niet blijven vastzitten in de klacht maar wil concreet aan de slag gaan met de kracht van de tegenstellingen.

Verbinding maken tussen de diverse ideeën, belangen en groepen in de samenleving leidt tot geheel nieuwe vormen van samenwerking.

In de praktijk gebeurt het allemaal al. In Vlaanderen. In Nederland. In Groot-Brittannië. In heel wat landen groeperen mensen zich om dingen anders aan te pakken.

Bijvoorbeeld:

  • Bedrijven gaan samen met overheden en burgergroepen een ecologische boerderij opzetten met en voor mensen met een beperking.
  • Ouders die kinderen opvoeden op het kruispunt van culturen gaan in dialoog met voorzieningen en scholen.
  • De Afrikaanse gemeenschap zet ouders en jongeren bij elkaar in een debat over het opgroeien in de samenleving.

 

Dit zijn slechts enkele concrete voorbeelden van acties waarvan ik getuige ben.

Zoek je inspiratie om zulke acties op touw te zetten en weet je niet waar je moet beginnen?

Anthros kan putten uit een jarenlange ervaring in het werkveld.

Marjan Blokland biedt creatieve inspiratie en zet mee initiatieven op die het begrip over elkaars leefwereld vergroten.

We brengen de verhalen naar boven. We onderzoeken de belangen in de groep. We dromen ideeën en bepalen doelen. We nemen besluiten die gedragen zijn en maken plannen waaraan inclusief kan worden samengewerkt.

//////////////////

Marjan Blokland
Napoleon Bohynstraat 17
9190 Stekene

Tel: 0486 68 16 45

CONTACT-

Share This