TEAMONTWIKKELING en ORGANISATIEONTWIKKELING

Organisatieontwikkeling en Teamontwikkeling vanuit het verhaal in de onderstroom

Soms loopt de samenwerking in een organisatie een beetje mank. Misschien weten mensen niet goed hoe ze de verschillen in een team moeten overbruggen: leeftijden en generatieverschillen, achtergronden en cultuurverschillen, talenten en ideeën. Vaak liggen allerlei onbewuste gevoelens en gedachten aan de oorzaak van een moeilijke samenwerking.

Corporate antropologe Marjan Blokland onderzoekt grondig en met diepgang wat de knelpunten precies zijn. Ze luistert naar het echte verhaal van de medewerkers en de leidinggevenden.

Het onderzoek gebeurt tijdens  een observatie op de werkvloer, waarbij de antropologe meedraait in het dagelijks werk.

Vervolgens krijgt de organisatie op basis van de observatie een analyse: wat is de bedrijfscultuur, welke elementen zijn niet functioneel voor de goede samenwerking? Wat kan veranderen?

De verhalen brengen naar boven wat er leeft bij de medewerkers waardoor ze elkaar beter begrijpen. Organisaties en teams worden weer vitaal als mensen met elkaars verschillen kunnen omgaan en als ze mee aan de tafel zitten waar besluiten worden genomen.

Een antropoloog onderzoekt culturen, oude en nieuwe. Hoe zijn samenlevingen georganiseerd, hoe organiseren mensen zich op familiaal, religieus, economisch en sociaal vlak? Dat is wat antropologen vroeger vooral onderzochten. Ze gingen daarvoor het veld in bij oude stammen in exotische landen.

Tegenwoordig onderzoeken antropologen ook moderne culturen, ergens in de wereld of in ons eigen land.

Een bedrijf of organisatie heeft ook een cultuur. Het is een groep mensen die zich organiseert: wie heeft de leiding, hoe lopen de allianties, welke afspraken worden er gemaakt, hoe verloopt het samenwerken op de werkvloer? Hoe is de dienstverlening aangepast aan de klant/cliënt?

Grondig

Een antropoloog probeert altijd zoveel mogelijk te begrijpen van de mensen die in een cultuur of in een organisatie zitten. Wat is hun verhaal? Hoe geven mensen betekenis aan dingen? Hoe kijken ze naar de werkelijkheid, kortom: waarom doen ze wat ze doen?

Het vraagt in het begin een beetje tijd om de gegevens te onderzoeken die op de werkvloer worden verzameld.

Met diepgang

Elke organisatie, elk team heeft zijn eigenheid. Daarom geldt één afgelijnd model van oplossing niet voor alle organisaties of teams.

Anthros maakt daarom een veranderingsvoorstel op maat, waar medewerkers zich betrokken bij voelen.

Voorbeeld

Ziekenhuis in Amsterdam: participerende observatie van de communicatie in een team en op de werkvloer.

 

//////////////////

Marjan Blokland
Napoleon Bohynstraat 17
9190 Stekene

Tel: 0486 68 16 45

CONTACT-

Share This